Ana sayfa Şiraz Zend Dönemi

Zend Dönemi

259
0

Zend’li Kerim Han

Afşar’lar döneminin sultanlarından Nadir Şah’ın ordusunda bir kumandan olan Zend’li Ke­rim Han, Nadir Şah’ın ölümünden sonra ortaya çıkan karışıklıklardan yararlanarak 1750 yılında yönetimi ele geçirmiş ve böylece Zend Dönemi başlamıştır. Kerim Han, yönetiminin ilk dönemlerinde akıllıca bir taktik olarak Şah İsmail’in büyük torunlarından bir çocuğu göstermelik olarak tahta geçirmiştir.

Zendli’ler 44 yıllık kısa yönetim döneminde baş­şe­hir ola­rak Şi­raz’ı seç­miş ve bu kısa sürede yaptıkları eserlerle Şiraz’ı çok ge­liş­tir­miş­tirlerdir.

Başka İran şahlarının aksine Kerim Han, Şah ünvanını almayı kabul etmemiş ve kendisini “halkın akıl hocası” olarak nitelendirmiştir. Kerim Han, izlemiş olduğu halktan yana politikası nedeniyle çok sevilmiştir. Günümüzde bu hanedanın üyelerinin kurduğu büyük bir uluslararası vakıf, sosyal çalışmalarına devam etmektedir.

Kerim Hanın ölümünden sonra can düşmanları olan Kacar’lar, yönetimi kolayca ele geçirmişlerdir.

Ana Sayfa

Önceki makaleGilekler
Sonraki makaleKacar’lar Dönemi