Ana sayfa Tarih Kacar Dönemi İl Gölü

İl Gölü

177
0
Tebriz
Azerbaycan

Teb­riz’de, şeh­rin yo­ğun tra­fi­ğin­den bi­raz uzak­la­şıp din­len­mek için gi­di­le­cek en uy­gun yer, İl­ Gö­lü’dür. Bu­ra­sı ge­niş bir ha­vu­zun et­ra­fın­da­ki bir park ala­nı­dır. Teb­riz­li­le­rin ge­ce­le­ri çok rağ­bet et­ti­ği bu yer­de bulunan büyük ha­vu­zun or­ta­sın­da­ki lüks res­to­ran, Kacar döneminin saraylarından birisidir ve restore edilerek kullanılmaya başlanmıştır.

Tebriz Sayfası

Önceki makaleGülistan Sarayı
Sonraki makaleRuhani Dönemi