Ana Sayfa Tarih Humeyni Sonrası Ruhani Dönemi

Ruhani Dönemi

132
0

Ruhani Dönemi (2012 – günümüz)

2012 seçimlerini muhafazakar bir aday olan Ruhani kazandı. Ahmedinecad’ın uzlaşmaz, batıyı aşağılayıcı ve tehdit edici yaklaşımlarından sonra yönetime gelen nur yüzlü, uzlaşmacı ve sözü dinlenilen bir lider olarak Batı dünyasında kabul gördü.

Ruhani’nin önemli bir hamlesi de batı ülkeleri turistlerine karşı uygulanmakta olan sıkı vize rejimini gevşetmesi oldu. İran, batı ülkelerinden 10 tanesi hariç geri kalanlara havalimanında vize imkanı tanıdı, bu sayede batılı turistler İran’ı yoğun bir şekilde ziyaret etmeye başladı.

Ruhani, Kasım 2013 tarihinde Nükleer enerji konusunda uzlaşmayı kabul etti ve ekonomik yaptırımların bir bölümünün kaldırılmasını sağladı. Bunun sonucunda İran ekonomisi bir miktar rahatladı.

Ocak 2014 tarihinde İran, nükleer enerji santrallerinin kapısını batılı ülkelerin kontrollerine açtı ve uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurduğunu duyurdu.

Bu gelişmenin sonucunda İran’a karşı uygulanan yaptırımlar hafifletildi ve İran ekonomisi düze çıkmaya başladı.

Suriye Sorunu

Suriyede meydana gelen bölünmede etnik olarak Arap inanç olarak Alevi (Şii) olan Beşar Esad’ın yanında olan İran, batı bloğuna karşı Rusya ile ittifaka girmiş gibi göründü. Bölgede önemli bir güç olan Hizbullah’ın en önemli destekçisi İran’dır. Suriyede (kısmen Iraktakiler de dahil) çatışma- larda Sunni İŞİD ile açıktan savaşa girdi.

Türkiye-İran ilişkileri, Suriye iç savaşı ve Ortadoğu’da güç dengelerinin yeniden şekillen- diği bu dönemde yeni bir aşamaya girmekte.

Türkiye, Rusya ile birlikte Suriye’de ateşkesi sağlamak için İran ile işbirliği yaparken öte yandan Suudi Arabistan ve Katar ile geliştirdiği stratejik ilişkiler sonucu, Sünni ittifakın bir parçası haline geldi. Bu, İran için kaygı verici bir durum oldu, ancak Türkiye ve İran ilişkileri hiçbir zaman kopma noktasına gelmedi. Zaman zaman gelen sert açıklamalara rağmen her iki ülke, ilişkileri belli bir düzey- de tutma ve sürdürme arayışı ve çabası içinde oldu.

Diğer taraftan Kürt sorunu her iki ülke için de önemini sürdürüyor. Kuzey Irak’ta bir Kürt devleti ilan edilecek olursa, her iki ülke için de olumsuz sonuçlar yaşanacağı kesin.

2017 sonu protestolar

2017 yılı Aralık ayı sonunda hayat pahalılığını ve yönetimdeki yolsuzlukları protesto eden gösteriler Meşhed kentinde başladı ve kısa sürede tüm İrana yayıldı. Gösterilere katılım kitlesel boyuta ulaşmadı, ancak kısa sürede pek çok şehire yayılması ülke istikrarsızlığa mı düşecek kaygılarına neden oldu.

10 gün kadar süren olaylar sırasında devlet kuruluşlarının aşırı güç kullanmaması ve top- lumsal desteğin az olması nedeniyle protestolar son buldu. Protestolarda resmi rakamlara göre 20’den fazla kişi öldü ve 1.500 kadar kişi tutuklandı.

Ana Sayfa