Ana sayfa Dini İnanışlar Ateşgede – Zerdüşt Tapınağı

Ateşgede – Zerdüşt Tapınağı

927
0

Yezd şehrindeki Ateşgede – Zerdüşt Tapınağı, Zerdüşt dininin en önemli ateş tapınaklarından biridir. Ayetullah Kaşhani caddesinin doğu kısmında bulunur.

Binanın içindeki küçük müzedeki kutsal ateş, 470 yılından beri hiç sönmeden yakılmaktadır. Görevli rahipler, badem veya kayısı odunları ile ateşi beslemekte ve 24 saat süreyle hiç sönmeden yanmasını sağlamaktadırlar. Bu ateş Yezd’e Ardakan’daki orijinal yerinden 1940 yılında nakledilmiştir. Müzedeki tablolarda Zerdüştün büyük boy temsili bir portresi dikkat çeker. Duvarlarda Zerdüştlerin kutsal kitabı olan Avesta’dan bazı ayetler ve ıngilizce açıklamaları ile birlikte yer almaktadır.

Binanın dış girişinde Zerdüştlerin kuş-adam sembolünü görebilirsiniz. Bu sembolde kuş-adamın bir elinde sadakat anlamına gelen yüzük vardır. Öbür eli saygı ifade etmektedir. Üç katlı tüyleri olan kanatları, düşüncede, sözlerde ve davranışlarda saf olmayı öğütleyen Zerdüşt inancını yansıtmaktadır. Binanın mimari yapısı Hindistan’daki Zerdüşt tapınaklarıyla benzerlikler taşır.

Ana binanın yan tarafında Zerdüşt kültürüne ait çeşitli panolar, fotoğraflar ve ürünler sergileniyor. Aynı binanın alt katında günümüz Zerdüşt toplumuna ait çeşitli fotoğraflar da ilginç. Gene alt katta bir su deposuna bağlantı yapılan tünel görülebilir.

Yezd Sayfası