Ana Sayfa Meşhed Hace Rabi Türbesi

Hace Rabi Türbesi

301
0

Meş­he­d’in 4 km. ka­dar ku­ze­yin­de­ki bu tür­be, sekiz kö­şe­li bir ya­pı­dır ve İmam Ha­ce Ra­bi için ya­pıl­mış­tır.

Safevi sultanı Şah Ab­bas ta­ra­fın­dan yap­tı­rı­lan bu tür­be, bir­kaç kez yı­kı­ma uğ­ra­mış ve ona­rıl­mış­tır. Bü­yük­çe bir bah­çe­nin or­ta­sın­da yer alan tür­be­nin et­ra­fı za­man­la bir me­zar­lı­ğa dö­nüş­müş­tür. İran – Irak sa­va­şın­da şe­hit olanların me­za­rları bahçeyi kaplamış durumda. Bu onurlu yere gömülmek isteyen kişilerden ücret istenmeye başlandıktan sonra talep çok olduğu için istenen ücret çok yükselmiş. Günümüzde bu bahçede bir kişilik mezar yeri için 800 dolar ödenmesi gerekiyor. Mezar 30 yıl süre ile burada tutuluyor ve sonra yok ediliyor.

Meşhed Sayfası