29.7 C
Tehran
Salı, Haziran 18, 2019

Bunları Okuyun

Vank Kilisesi-Isfehan

İsfehanda çok eskiden beri yaşamakta olan Ermeni toplumunun ibadet yerlerinden en önemlisidir, ibadet saatleri dışında ziyarete açıktır. Kiliseye giriş ücreti...

Cehel Sütun

İsfehan’daki saraylar, Sasanilerin ve Moğolların büyük ve gösterişli saraylarının yanında alçakgönüllü kalır. Chehel Sütun Sarayı da bunlardan biridir. Chehel...

Kacar’lar Dönemi

Kacar Sultanlarından Nasiruddin Şah'ın Gülistan Sarayındaki heykeli. 1796’da Türk asıllı Ağa Mu­ham­med Han, ül­ke­yi ele ge­çir­miş­tir. Tah­ran’da taç gi­yen bu...

Ali Gapu Sarayı

Sa­fe­vi dö­ne­min­de İmam Mey­da­nı’na, kra­lın ih­ti­şa­mı­na uy­gun bir gi­riş ka­pı­sı ya­pıl­ma­sı dü­şü­nül­müş­tü. 17. yy. baş­la­rın­da bu­ra­da İran’ın ilk “gök­de­len”inin...

Bunları yapın

İl Gölü

Teb­riz’de, şeh­rin yo­ğun tra­fi­ğin­den bi­raz uzak­la­şıp din­len­mek için gi­di­le­cek en uy­gun yer, İl­gö­lü’dür. Bu­ra­sı ge­niş bir ha­vu­zun et­ra­fın­da­ki bir park ala­nı­dır. Teb­riz­li­le­rin ge­ce­le­ri çok...

Gülistan Sarayı

Bu sa­ray, Sa­fe­vi dö­ne­min­de yapılmıştır. Şah Ab­bas, bi­na­nın ku­zey ta­ra­fı­na Teh­mas­bi Hi­sa­rı­nı, dört ba­ğı ve çı­nar­lı­ğı yaptırmış, son­ra­ları bu yapıların et­ra­fı­na yük­sek bir du­var...

Vekil Camii

Genel Bilgiler

Sosyal Hesaplar

892HayranlarBeğen
1,586TakipçilerTakip et
180TakipçilerTakip et
10,267AbonelerAbone ol

ŞEHIRLER

Son Eklenenler