Ana sayfa Halklar Halklar

Halklar

53
0

İran coğ­raf­ya­sın­da yaşa­yan pek çok ve de­ğişik et­nik grup mev­cut­tur. Ge­nel ola­rak bak­tığı­mız­da ger­çek İran­lı de­ni­le­bi­le­cek olan Fa­ri­sî kö­ken­li­ler nü­fus ba­kı­mın­dan azın­lık­ta­dır.

İran’da bu­lu­nan et­nik grup­lar şöy­le sı­ra­la­na­bi­lir :

İra­nî grup­lar : Ta­ti­ler, Ta­liş­ler, Gi­lek­ler, Ma­zen­de­ra­ni­ler (Ta­be­ri­ler), Lek­ler, Kürt­ler, Gu­ran­lar, Sem­na­ni­ler, Ra­ci­ler, Sang­se­ri­ler, Aş­ti­yan­lar, Lor­lar, Fars­lar, Lar­lar, Sis­ta­ni­ler, Be­luç­lar, Ta­cik­ler (Ha­za­ra­lar, Ça­ha­roy­mak­lar, Kı­zıl­baş-Afşar­lar), Af­gan­lar.

Hint­li grup­lar : Çin­ge­ne­ler (Ro­man­lar), Bra­hoi­ler, Jat­lar, Hint­li­ler.

Hint – Av­ru­pa­lı­lar : Er­me­ni­ler, Rus­lar.

Türk­ler : Aze­ri­ler, Türk­men­ler, Kaş­ka­yi­ler, Ha­laç­lar, Ka­zak­lar, Öz­bek­ler.

Sa­mi Ir­kın­dan olan­lar: Arap­lar, Asu­ri­ler, Ya­hu­di­ler, Af­ri­ka­lı­lar, Ara­mi­ler.
Kaf­kas­ya­lı­lar : Gür­cü­ler, Çer­kez­ler.

Ana Sayfa

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here